Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

24.5.2018

Rekisterinpitäjä: Ajattomat astiat Ay
Majavakuja 3 E, 01450 Vantaa
info@ajattomatastiat.fi

Yhteyshenkilö: Mari Gauffin

info@ajattomatastiat.fi

Keräämme henkilötietoja tuotteidemme myynnin mahdollistamiseksi ja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Tarvittavat henkilötiedot ovat henkilön nimi, yhteystiedot, tiedot tilatuista tuotteista ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietojen säilytysajat:

Tilaustiedot 5 vuoden ajan tilaushetkestä lukien (sopimus)

Tilauksiin liittyvät sähköpostiviestit 8 vuoden ajan (laki)

Laskut ja kuitit 8 vuoden ajan niiden päivämäärästä lukien (laki)

Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

- IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa asetuksessa tarkoitettuun rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot.

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada poistettua häntä itseään koskevat henkilötiedot asetuksessa tarkoitetusta rekisteristä, paitsi jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on laki tai julkinen tehtävä.